အစားအေသာက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္၍ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္

Spread the love

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ လူ ၄ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖင့္ လက္ရွိေနရၿပီး ထပ္မံ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၇၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ အစားအစာေျပာင္းလဲၿပီး ေရာဂါကို သက္သာေစႏိုင္ (သို႔မဟုတ္) ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

သရက္ရြက္က အင္ဆူလင္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္သြားသည့္ အေျခ အေနကို အမ်ိဳးအစား-၁ ဆီးခ်ိဳဟုေခၚၿပီး ခႏၶာကိုယ္က အင္ဆူလင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စတင္ခုခံေသာ အေျခအေနကို အမ်ိဳး အစား-၂ ဆီးခ်ိဳဟုေခၚသည္။

ႂကြက္သားႏွင့္ အသည္းဆဲလ္မ်ားတစ္ဝိုက္ အဆီမ်ား စုေဝး လာျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားၿပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားသူ  ၉၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသည္ အလြန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း အသက္တိုေစေသာ ေရာဂါတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူထားဆဲျဖစ္သည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျပင္းထန္ပါက မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ား အသက္တိုႏိုင္ေသာ္လည္း အပင္ကို အေျခခံသည့္ အစားအစာမ်ားက အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို သက္သာေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

အစားအစာေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ အင္ဆူလင္ေဆးထိုးရမႈ အႀကိမ္ေရ ေလ်ာ့နည္းကာ ေရာဂါသက္သာေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ မႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အပင္ကို အေျခခံေသာ အစားအစာမ်ား ပိုစားပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ပိုမိုထိန္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

အပင္ထြက္စားစရာမ်ားသည္ သဘာဝအေလ်ာက္ အာဟာရဓာတ္ ျပည့္ဝၿပီး ကယ္လိုရီနည္းသျဖင့္ ပိုစားေပးသင့္သည္။

သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ႏွစ္ ႀကိမ္ခန္႔ စားေပး႐ံုျဖင့္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္။

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး စားေပးျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ရရွိေစႏိုင္ၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ား ပံုမွန္စားေပးသင့္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *